การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการดรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุภาพกิจกรรม