การประชุมคณะกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศและกะเทยลายคราม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง


    วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดในงานลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยทีมงานหม่องโจแอนซัพพลาย จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศและกะเทยลายคราม ในการนี้ นางโชติกา ฐิตะ ชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบเงินสนับสนุนจัดงานลอยกระทงจากธนาคารออมสิน สาขากำแพงเพชร เป็นเงิน 2,000 บาทภาพกิจกรรม