พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 835 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมาตรีเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม เปิดห้องสมุดอาเซียน ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายชัยสิริ อนะมาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ร่วมทำพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โดยเป็นศูนย์กลางการในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ได้มีการส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆมาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ


ภาพกิจกรรม