การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 112 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร ชั้น 2 โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้


    เนื่องด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยจึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้นภาพกิจกรรม