ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมในการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


    สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนนั้น เป็นการประชุมติดตามโครงการและรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมถึงการมอบนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังผลสำเร็จเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพกิจกรรม