ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สูงอายุต้นแบบสุภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 49 ครั้ง


    วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ น.ส. กุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนางกัญญานันท์ วังนาค ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สูงอายุต้นแบบสุภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ จาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานีภาพกิจกรรม