งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยทำการฝึกซ้อมและเรียนรู้เทคนิคการใช้หัวฉีดและการเข้าประจำสายดับเพลิงพร้อมหัวฉีด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง


    วันที่ พฤศจิกายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมฝึกซ้อมแผนประจำเดือนพฤศจิกายน โดยทำการฝึกซ้อมและเรียนรู้เทคนิคการใช้หัวฉีดและการเข้าประจำสายดับเพลิงพร้อมหัวฉีดภาพกิจกรรม