เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงสำรวจและคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการชุมชนหนองรี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 50 ครั้ง


    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงสำรวจและคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการชุมชนหนองรีภาพกิจกรรม