เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน หลังคลอด โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคตับแข็ง โรคหัวใจ และโรคเรื้อรัง ชุมชนเจริญสุขและชุมชนประชาหรรษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 47 ครั้ง


    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน หลังคลอด โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคตับแข็ง โรคหัวใจ และโรคเรื้อรัง ชุมชนเจริญสุขและชุมชนประชาหรรษาภาพกิจกรรม