เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 47 ครั้ง


    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (ขยายเวลา) โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทสบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการจัดการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของตนเอง รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน จำนวน 270 คน โดยแบ่งออกเป็น 6รุ่น ซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 6ประกอบด้วยชุมชนวิจิตร ชุมชนทุ่งสวน ชุมชนเพชรวารินพัฒนา ชุมชนเกาะแขก ชุมชนเทศบาล 4 ในหัวข้อเรื่อง


1. สมาธิบำบัด แบบ SKT และการป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยคุณสมบูรณ์ สีใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และทีมงาน

2. สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม