นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนอนุบาลวาริน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนอนุบาลวาริน เนื่องจากมีการทำถนนเส้นดั่งกล่าว ทำให้ถนนไปปิดทางระบายน้ำ โดยกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะทำการแก้ไขเพื่อให้น้ำฝนได้ระบายลงท่อได้ดีในช่วงฤดูฝน ต่อไปภาพกิจกรรม