กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสภอ.เมืองกำแพงเพชร ศปก.อ.เมืองกำแพงเพชร และสสอ.เมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กับผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง


    วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ สภอ.เมืองกำแพงเพชร ศปก.อ.เมืองกำแพงเพชร และ สสอ.เมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กับผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม