กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (กิจกรรม Open house ) ณ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 101 ครั้ง


    วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (กิจกรรม Open house ) ณ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขับเคลื่อนโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล 2(วัดทุ่งสวน)เข้าร่วมโครงการนำร่องฯโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา A.L.และ PLCภาพกิจกรรม