เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 30 ครั้ง


    ที่บริเวณวัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" โดยมีการเก็บขยะและทำความสะอาดโดยรอบ ศาสนสถาน วัดบ่อสามแสน


     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ให้เป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรือง ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์เป็นอเนกประการ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจวบจนปันจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภาพกิจกรรม