เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการรถรางนำเที่ยว คณะนักท่องเที่ยว จำนวน 12 ท่าน ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและสักการะบูชาศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 700 ปี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 18 ครั้ง


    รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการรถรางนำเที่ยว คณะนักท่องเที่ยว จำนวน 12 ท่าน โดยคุณนพรัตน์ รามสูตมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก เป็นผู้ประสานงานนำชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและสักการะบูชาศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 700 ปีภาพกิจกรรม