โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 6


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง


    วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการมอบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และการเป็นจิตอาสาดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์คงมั่นโดยมีคณะครูทุกคนร่วมผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน มอบของขวัญ มอบดอกไม้ให้กำลังใจจากรุ่นน้องภาพกิจกรรม