นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ องค์พระใหญ่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ลานพระใหญ่ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร พิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ องค์พระใหญ่ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงภาพกิจกรรม