เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและรณรงค์เรื่องมาตราการป้องกัน Covid-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านปิ้ง/ย่าง/จิ้มจุ่ม ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคฯ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 31 ครั้ง


    วันที่ 10 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและรณรงค์เรื่องมาตราการป้องกัน Covid-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านปิ้ง/ย่าง/จิ้มจุ่ม ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคฯ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในภาวะของการระบาดของโรค Covid-19ภาพกิจกรรม