เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 77 ครั้ง

   

     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.19 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร และศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร ตามประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในฐานะผู้ปกครองศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร ได้จัดจัดพิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร และศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร เป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องของชาวเมืองกำแพงเพชร และความเป็นสิริแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป เนื่องจากในปีนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงมีมาตรการในการป้องกันการระบาด โดยการตั้งจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้าสักการะศาลพระอิศวร และศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร พร้อมมีเจลล้างมือให้กับประชาชนที่มาสักการะเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วยภาพกิจกรรม