การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 29 ครั้ง


    ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี (รอบแรก) จากคณะกรรมการฯ จึงจัดการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2 โดยมี นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม