โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกติดตาม และสอบสวนโรค ให้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    วันที่ 25 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกติดตาม และสอบสวนโรค ให้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ภาพกิจกรรม