เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้คำแนะนำ แก่ อสม.ในการติดตามประเมินอาการกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 52 ครั้ง


    วันที่ 25 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้คำแนะนำ แก่ อสม.ในการติดตามประเมินอาการกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วันภาพกิจกรรม