หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ามอบดอกไม้ให้กับนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ามอบดอกไม้ให้กับนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายไพรโรจน์ แก้วแดง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,และนางจำเรียง เกตุทองพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารอีกหนึ่งสมัยภาพกิจกรรม