เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วย ที่ลงทะเบียนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้พิการ จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วย ที่ลงทะเบียนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้พิการ จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหอการค้าไทยจีน ได้มีการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้พิการในพื้นที่ พร้อมกับคณะ การดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ร่วมเยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจญาติ รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้พิการ ทั้งนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ได้จัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงหรือผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม