กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ 1244/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง


    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ 1244/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม