เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 16 ครั้ง


    วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล เป็นประธาน ร่วมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม