กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าติดตามการเข้าเรียนของ เด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเข้าเรียนต่อ ที่กศน.ตำบลในเมือง ในระดับชั้นประถมศึกษา และสอบถามข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา ที่มีความพิการทางสติปัญญา ในชุมชนสิริจิต


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 92 ครั้ง


    วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.15 - 9.45 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ สิบเอก อนุสรณ์ คำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายโยธิน ทิพละ ครุสอนเด็กด้อยโอกาส เข้าติดตามการเข้าเรียนของ เด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเข้าเรียนต่อ ที่กศน.ตำบลในเมือง ในระดับชั้นประถมศึกษา และเวลา 09.50 - 10.30 น. ได้เข้าติดตามและสอบถามข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา ที่มีความพิการทางสติปัญญา ในชุมชนสิริจิต พร้อมให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพกิจกรรม