กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามการเรียนของเด็กนอกระบบการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการ พัฒนาครู และเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 118 ครั้ง

    

    วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ กศน.ตำบลในเมือง ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้สิบเอก อนุสรณ์ คำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายโยธิน ทิพละ ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ติดตามการเรียนของเด็กนอกระบบการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการ พัฒนาครู และเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ภาพกิจกรรม