นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บริเวณถนนประชาหรรษาซอย 2 เพื่อดูพื้นที่ทำการลอกท่อระบายน้ำเนื่องจากเกิดปัญหาเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายกิติศักดิ์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นายเก่งกล้า เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายนิติการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่บริเวณถนนประชาหรรษาซอย 2 เพื่อดูพื้นที่ทำการลอกท่อระบายน้ำเนื่องจากเกิดปัญหาเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นปัญหาการจราจรติดขัดรถไม่สามารถผ่านไปได้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงดำเนินการลอกท่อระบายน้ำดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับประชาชนภาพกิจกรรม