โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเก็บสิ่งส่งตรวจในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 18 ครั้ง


    วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเก็บสิ่งส่งตรวจในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม