จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ "คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน"


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 26 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมเปิดโครงการ คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น ,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ,ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    ด้วยปัจจุบันประเทศไทย ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลขาดแคลนเตียงสำหรับ รักษาผู้ป่วย ประกอบกับมีประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไปประกอบอาชีพ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องการ ที่จะกลับมารักษาตัวในจังหวัดกำแพงเพชร แต่ไม่สามารถเดินทางมาได้ เนื่องจาก ไม่มียานพาหนะสำหรับเดินทาง จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 กลับบ้านเพื่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องการกลับมารักษาตัวแต่ไม่มียานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารถประสานขอความช่วยเหลือจากจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อช่วยเหลือนำกลับมารักษาในจังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม