นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีจับสลากจองล็อคขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 18 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีจับสลากจองล็อคขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี


    เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดจองล็อคขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดสดริมปิง จำนวน 52 ราย ซึ่งตลาดสดริมปิงเจ้าของตลาดได้เว้นคืนพื้นที่ทำให้ประชาชนที่ทำการค้าขายในตลาดแห่งนี้ ไม่มีพื้นที่ค้าขาย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชน จึงได้จักสรรค์พื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 52 ล๊อค เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ไว้ค้าขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงโควิด 19ภาพกิจกรรม