การประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในตลาด กับคณะกรรมการตลาดทุกตลาด ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 129 ครั้ง


    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในตลาด กับคณะกรรมการตลาดทุกตลาด ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาพกิจกรรม