คุณแม่บุณยานุช ทุ่งโพธิตระกูล เข้ามอบพัดลมจำนวน 3 เครื่องให้กับโรงเรียนเทศบาล 3


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 90 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 คุณแม่บุณยานุช ทุ่งโพธิตระกูล เข้ามอบพัดลมจำนวน 3 เครื่องให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายบุญลือ สุทธาวาส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้รับภาพกิจกรรม