โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 126 ครั้ง


    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีน้ำหนัก100 กิโลกรัมขึ้นไป ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่รับผิดชอบภาพกิจกรรม