ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 80 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ร่วมด้วยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


     เนื่องด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรม "จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัด" ภายใต้แนวคิด "ธ.ก.ส. ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค แจกใหญ่ทุกปี "ธ.ก.ส.เปิดให้บริการรับฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (อทช.) หรือที่รู้จักกันดี ในนามเงินฝากสมุดเล่มแดง ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา นอกจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำเป็นต้น โดยลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ ปัจจุบันเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (อทช.) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ได้ฝากเงินกับออมทรัพย์ทวีโชค จำนวน 19.11 ล้านบัญชี และมียอดเงินฝากมากถึง 454,936 ล้านบาท จากยอดเงินฝากรวมทั้งประเทศ 1,743.243 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ26.10 ในการมอบรางวัลให้ลูกค้าทั่วประเทศ ในรอบเดือนกันยายน 2564 นี้ ธ.ก.ส. ได้เตรียมรางวัลไว้แล้วมากกว่า 600 ล้านบาท


    สำหรับสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร มีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งหมด 17 สาขา มีผู้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวิโชค จำนวนทั้งสิ้น 283,483 บัญชี มียอดเงินฝาก จำนวน 5,.276 ล้านบาท การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ มีของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 7 ล้านบาท ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA COROLLA CROSS จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,019,000 บาท รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง NISSAN ALMERA จำนวน 7 รางวัล มูลค่า3,563,000 บาท รางวัลที่ 3 ทองคำรูปพรรณ 2 สลึง จำนวน 69 มูลค่า 936,675 บาท รางวัลที่ 4 ทองคำรูปพรรณ 1 สลึงจำนวน 321 รางวัล มูลค่า 2,226,937ภาพกิจกรรม