นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายกองการช่าง ลงพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายกองการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อให้เป็นสถานที่สวยงาม เหมาะแก่การให้ประชาชนมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อไปภาพกิจกรรม