นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉินเฉิน ที่ปรึกษาพิเศษ และนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในสวน 12 ราศี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 31 ครั้ง


    วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉินเฉิน ที่ปรึกษาพิเศษ และนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในสวน 12 ราศี