โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 15 ราย พร้อมให้คำแนะนำการกักตัวและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 24 ครั้ง


    วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 15 ราย และนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเก็บสิ่งส่งตรวจ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 15 ราย พร้อมให้คำแนะนำการกักตัวและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลกำแพงเพชร ตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ภาพกิจกรรม