เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ที่เดินทางมาส่งและให้กำลังใจกับพนักงานที่โอนย้าย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 74 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดยนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้อำนวยการกอง ให้ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ที่เดินทางมาส่งและให้กำลังใจกับพนักงานที่โอนย้าย เนื่องด้วยพนักงานส่วนตำบล นางสาวณัฐนันท์ ชนะภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปภาพกิจกรรม