นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 40 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 26 เดือน ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และขาดรายได้ระว่างรักษาพยาบาลหรือรับการกักตัวจริง ในชุมชนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม