นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจรับงานของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 40 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจรับงานของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปรับปรุงศาลาจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร ให้มีความสะอาด สะดวก และสวยงาม เป็นที่พักผ่อนของคนที่ผ่านไปมา หรือคนที่เข้ามาสัการะขอพร ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร แห่งนี้

ภาพกิจกรรม