เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 40 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)ภาพกิจกรรม