โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่าย NGO จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร องค์กร PURE LOVE จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 147 ครั้ง


    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่าย NGO จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร องค์กร PURE LOVE จังหวัดกำแพงเพชร อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ บริเวณลานโพธิ์และตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม