นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง


    วันที่ 10 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม