โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวด “ลูกทุ่งซุปเปอร์คอนเทสต์”


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 41 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวด “ลูกทุ่งซุปเปอร์คอนเทสต์” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง ศูนย์การค้า และ ทางโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดหนูน้อยศิลปิน The Contest War ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผลักดันความจิตกรสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง ศูนย์การค้า และ ทางโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

ผลการแข่งขันวาดภาพ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

เด็กชายจอแอซู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงบุรัสกร ทรายหมอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ภาพกิจกรรม