โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการสอบสวนโรคและนำส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจหาเชื้อที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร (ตึกส้ม) จำนวน 6 ราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 42 ครั้ง


    วันที่ 11 มกราคม 2565 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร (ตึกชากังราวและตึกส้ม) ดำเนินการสอบสวนโรคและนำส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจหาเชื้อที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกำแพงเพชร(ตึกส้ม) จำนวน 6 ราย พร้อมให้คำแนะนำการปฎิบัติตนในการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า2019ภาพกิจกรรม