นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าพบนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบกระเช้าไปใหม่พร้อมขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 282 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าพบนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายบูญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบกระเช้าไปใหม่พร้อมขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565ภาพกิจกรรม