กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานจัดงานสินค้าราคาถูกสัญจร ณ ลานจอดรถหน้าบิ๊กซีกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 130 ครั้ง


    วันที่ 19 มกราคม 2565 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานจัดงานสินค้าราคาถูกสัญจร ณ ลานจอดรถหน้าบิ๊กซีกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19 - 28 มกราคม 2565 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการกำหนดภาพกิจกรรม