การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง


    ภายใต้การบริหารงานของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.กองการศึกษาได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสุภาพ แจ่มหม้อ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต) เป็นประธานในการประชุมภาพกิจกรรม